«ԿԱՍԿԱԴ ՀԻԼԶ» Համատիրություն 

 

 

«ԿԱՍԿԱԴ ՀԻԼԶ» համատիրությունը  բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շինությունների սեփականատերերի անդամության վրա հիմնադրված ու իր անդամների գույքային փայավճարների միավորմամբ ստեղծված շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, ոչ առևտրային կոոպերատիվ է։

Համատիրության գործունեության հիմնական նպատակներն են՝

ա) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարումը.

բ) օրենքով նախատեսված դեպքերում ներկայացնել եւ պաշտպանել շենքի շինությունների սեփականատերերի ընդհանուր շահերը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական եւ այլ իրավասու մարմիններում.

գ) իրականացնել այլ խնդիրներ, որոնք չեն հակասում համատիրության մասին օրենքին եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը:

Համատիրության կառավարման մարմիններն են ընդհանուր ժողովըվարչությունընախագահըկառավարիչը:

Հովհաննես Տենքերյան

Համատիրության Նախագահ

Տիգրան Ասլանյան

Համատիրության կառավարիչ

Մարիյա Գրիգորյան

Համատիրության կառավրչի օգնական՝ գանձապահ

Սամվել Մխիթարյան

Համատիրության կառավրչի օգնական՝ ադմինիստրատոր

Գիրագոս Մանոյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/5 շենք

Թափուր հաստիք

Համատիրության վարչության անդամ 160/6 շենք

Կարեն Խաչատրյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/7 շենք

Հագոպ Ասադուրյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/7 շենք

Լուսինե Սահակյան Հայես

Համատիրության վարչության անդամ 160/9 շենք

Գայանե Շահբեկյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/12 շենք

Արևիկ Աթաբեկյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/13 շենք

Վազգեն Պողոսյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/14 շենք

Հովհաննես Ջիվանյան

Համատիրության վերստուգիչ

Ճորճ Խայաթ

Համատիրության վերստուգիչ