«ԿԱՍԿԱԴ ՀԻԼԶ» Համատիրություն 

 

 

«ԿԱՍԿԱԴ ՀԻԼԶ» համատիրությունը  բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շինությունների սեփականատերերի անդամության վրա հիմնադրված ու իր անդամների գույքային փայավճարների միավորմամբ ստեղծված շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, ոչ առևտրային կոոպերատիվ է։

Համատիրության գործունեության հիմնական նպատակներն են՝

ա) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարումը.

բ) օրենքով նախատեսված դեպքերում ներկայացնել եւ պաշտպանել շենքի շինությունների սեփականատերերի ընդհանուր շահերը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական եւ այլ իրավասու մարմիններում.

գ) իրականացնել այլ խնդիրներ, որոնք չեն հակասում համատիրության մասին օրենքին եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը:

Համատիրության կառավարման մարմիններն են ընդհանուր ժողովըվարչությունընախագահըկառավարիչը:

Հարություն Սեմերջյան

Համատիրության կառավարիչ

Մարիյա Գրիգորյան

Համատիրության կառավրչի օգնական՝ գանձապահ

Սամվել Մխիթարյան

Համատիրության կառավրչի օգնական՝ տնտեսվար

Գիրագոս Մանոյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/5 շենք

Գիրագոս Մանոյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/6 շենք

Կարեն Խաչատրյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/7 շենք

Հագոպ Ասադուրյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/7 շենք

Գայանե Շահբեկյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/12 շենք

Արևիկ Աթաբեկյան

Համատիրության վարչության անդամ 160/13 շենք

Կասկադ Հիլզ

Համատիրության վարչության անդամ 160/14 շենք

Էդվարդ Խաչատրյան

Համատիրության այգեպան

Ալեքսանդրա Աթաբեկյան

Համատիրության նախագահ