Հարգելի բնակիչներ խնդրում ենք յուրաքանչյուր ամսվա անդամավճարները վճարել 1-ից մինչև 15-ը ընկած ժամանակահատվածում: