«KONE» մակնիշի մարդատար վերելակների տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև վթարային խափանումների վերացումը իրականացվում է որակավորում անցած Սարիբեկ Հովհաննիսյանի կողմից: