Կասկադ Հիլզ բազմաբնակարան համալիրի ընդհանուր օկտագործման տարածքների, մուտքերի, ավտոկայանատեղիների մաքրման աշխատանքները իրականացնում է Շայն Սերվիս Ընկերությունը: