Հարգելի բնակիչներ,
2022թ. ապրիլի 12-ին համատիրության նախագահ՝ Հովհաննես Տենքերյանը ներկայացրել է հրաժարական։ Համատորության նախագահի ժ/պ նշանակվել Հրաչ Ռստակյանը։