Հարգելի բնակիչներ,
Հայտնեցին, որ վթարը վերացվել է:

Հարգանքով՝ Համատիրության ադմինիստրացիա