Հարգելի բնակիչներ,

10.03.2019թ.-ին արտահերթ ընդհանուր ժողովի ընթացքում ընտրվեց Համատիրության նախագահ՝ Հովհաննես Տենքերյան