Սույն թվականի սեպտեմբերի 9-ին կայացած համատիրության ընդհանուր ժողովում համատիրության նախագահ ընտրվեց` Հրաչիկ Աշոտի Վարդանյանը։