ՀԱՐԳԵԼԻ ԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 Համատիրության մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն, սույն թվականի սեպտեմբերի  9-ին ժամը 12:00-ին  Անտառային 160/13շ., խնջույքների սրահում տեղի կունենա “Կասկադ Հիլզ” համատիրության անդամների ընդհանուր ժողով: 

Ժողովի օրակարգն է` 

  1. ՛՛Կասկադ Հիլզ՛՛ Համատիրության նոր նախագահի ընտրություն.
  2. ՛՛ԿասկադՀիլզ՛՛Համատիրությաննորվարչության անդամներիընտրություն.
  3. ՛՛ԿասկադՀիլզ՛՛Համատիրությաննորվերստուգիչ հանձնաժողովիընտրություն.
  4. Անտառային 160/1շենքիանդամակցումըՀամատիրությանը.
  5. 2017թ.-ի ընթացքում կատարված աշխատանքների, առաջացած խնդիրների և կատարվելիք աշխատանքների քննարկում և հաստատում.
  6. 2017թ.-ի բյուջեյի նախագծի փոփոխության քննարկում և հաստատում.
  7. Ընթացիկ հարցերի քննարկում.

 

Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կսկսվի 09.09.2017թ-ին 11:45-ին և կավարտվի 12:00-ին: Ժողովին ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, ներկայացուցիչները ներկայանան սահմանաված կարգով տրված լիազորագրով: 

Հարգելի ժողովի անդամներ, ցանկության դեպքում հնարավարություն ունեք ինքնաառաջադրվել թեկնածուների կազմում՝ մինչ ժողովը գրելով դիմում համատիրությանը.