Սույն թվականի օգոստոսի 4-ից սեպտեմբերի 1-ը Համատիրության կառավարիչ Լևոն Գրիգորյաը մեկնում է ամենամյա արձակուրդ: Հարցերի, վճարումների, բողոքների և առաջարկությունների համար դիմել համատիրության կառավարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Օկջյանին:
Հեռ. 055-05-33-90