ՀԱՐԳԵԼԻ ԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 

Համատիրության կանոնադրության 12.2 կետի համաձայն, սույն թվականի հունիսի  4-ին ժամը 12:00-ին  Անտառային 160/7շ., 37 տարածքի գրասենյակում տեղի կունենա “Կասկադ Հիլզ” համատիրության անդամների ընդհանուր ժողով: 

 

Ժողովի օրակարգն է` 

 

«ԿԱՍԿԱԴ ՀԻԼԶ» համատիրության կատարված աշխատանքների քննարկում.

Անտառային 160/9 շենքի անդամակցումը Համատիրությանը.

Հաստիքացուցակի և բյուջեյի փոփոխության քննարկում և հաստատում.

Նոր վարչության անդամների կազմի քննարկում և հաստատում.

Արփի-Սոլար Արևային տաք ջրամատակարարման առաջարկի քննարկում և հաստատում.

Ընթացիկ հարցերի քննարկում.

 

Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կսկսվի 04.06.2016թ-ին 11:30-ին և կավարտվի 11:55-ին: Ժողովին ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, ներկայացուցիչները ներկայանան սահմանաված կարգով տրված լիազորագրով: