ՀԱՐԳԵԼԻ ԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 Համատիրության մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն, սույն թվականի փետրվարի  2-ին ժամը 19:00-ին  Անտառային 160/7շ., 37 տարածքի գրասենյակում տեղի կունենա “Կասկադ Հիլզ” համատիրության անդամների ընդհանուր ժողով: 

Ժողովի օրակարգն է` 

  1. 2015թ.-ի «ԿԱՍԿԱԴ ՀԻԼԶ» համատիրության տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն.
  2. Ընթացիկ հարցերի քննարկում. 

Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կսկսվի 02.02.2016թ-ին 18:30-ին և կավարտվի 18:55-ին: Ժողովին ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, ներկայացուցիչները ներկայանան սահմանաված կարգով տրված լիազորագրով: