Սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ից գործում է շենքերի մուտքերի ջեռուցման համակարգը: