Հարգելի բնակիչներ,
Դիմում ենք նրանց, ովքեր որ մինչ օրս չեն մարել իրենց անդամավճարների գծով պարտավորությունները: 
Խնդրում ենք Ձեզ հնարավորինս սեղմ ժամկետում վճարել, որպեսզի ապահովվենք Համատիրության կողմից իրականացվող գործառույթները:

Հարգանքով՝ Համատիրության ադմինիստրացիա