ՀԱՐԳԵԼԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ 

 

Սույն թվականի փետրվարի  4-ին տեղի ունեցավ “Կասկադ Հիլզ” համատիրության անդամների ընդհանուր ժողովը:

 

Ձեզ եմ ներկայացնում ժողովի որոշումը անդամավճարի վերաբերյալ. 

 

Հաստատել  «ԿԱՍԿԱԴ ՀԻԼԶ» Համատիրության անդամավճարի չափի փոփոխություը` յուրաքանչյուր ամիս բնակարանների համար սահմանելով 300 ՀՀ դրամ 1ք/մ-ի դիմաց, հասարակական տարածքների համար սահմանելով 220 ՀՀ դրամ 1ք/մ-ի դիմաց: